FILMY

Cobo posłuszeństwo
Anamis posłuszeństwo
Posłuszeństwo w obronie – Cobo
Posłuszeństwo w obronie Anamin
Trening obrony IGP
Trening obrony IGP
Egzamin BH/VT
Cobo 9 tygodni

 

https://www.facebook.com/szkoleniadogmar/videos/1148454091947685/

https://www.facebook.com/szkoleniadogmar/videos/1008889175904178/

 

Lekcja indywidualna – spotkanie pierwsze

https://www.facebook.com/szkoleniadogmar/videos/1329791413813951/

Warsztaty naprawcze – eliminacja agresji w stosunku do ludzi i psów